La Música del Siglo XIX Ampliar

La Música del Siglo XIX

9788446032625

Dahlhaus, C.

Akal -dp-

33,50 € amb impostos

Més informació

Sinopsi

El segle XIX, probablement el període més popular de la història de la música, va ser sotmès per Carl Dahlhaus en aquesta obra a una profunda revisió. Sense perdre de vista l'interès per les influències històric-culturals, i evitant en tot moment els perills de la generalització i el clixé, va abordar nocions tan assentades com les de Romanticisme, nacionalisme vs. universalisme o cultura musical de la burgesia.

El resultat és una renovada visió de conjunt dels grans moviments que han configurat la seva evolució, des de les etapes finals del classicisme fins al postromanticisme i els primers exemples d'una modernitat que apunta alguna de les sendes per les quals va a transitar la creació musical del segle xx.

Una fita en la historiografia musical, que cap persona interessada per la música i la cultura europees del segle XIX hauria d'ignorar.

Índex

Introducción
   -El siglo XIX como pasado y presente
   -Dualismo estilístico
   -Música y romanticismo
   -Tradición y restauración
   -Nacionalismo y universalidad
   -La cultura musical burguesa
   -Bibliografía
1. 1814-1830
   -Rossini y la Restauración
   -Opéra comique y ópera alemana
   -El mito de Beethoven y la historia de su recepción
   -El estilo tardío de Beethoven
   -La metafísica de la música instrumental
   -Tradiciones del Lied
   -La idea del Lied popular
   -Bibliografía
2. 1830-1848
   -«Melodie lunghe»: Bellini y Donizetti
   -Dramaturgia de la grand opéra
   -Virtuosismo e interpretación
   -Música poética
   -La sinfonía después de Beethoven
   -La música coral como valor formativo general
   -Romanticismo y Biedermeier
   -Música sacra y espíritu burgués
   -Bibliografía
3. 1848-1870
   -La concepción wagneriana del drama musical
   -La ópera como drama: Verdi
   -La idea de una ópera nacional
   -Opéra bouffe, opereta, ópera Savoy
   -El poema sinfónico
   -La crítica musical como filosofía de la historia
   -Brahms y la tradición de la música de cámara
   -Bibliografía
4. 1870-1889
   -La segunda época de la sinfonía
   -Drame lyrique y realismo operístico
   -Ars gallica
   -Música rusa: la ópera épica
   -Exotismo, folclorismo, arcaísmo
   -Música trivial
   -Historicismo
   -Bibliografía
5. 1889-1914
   -La modernidad como época de la historia de la música
   -La ópera después de Wagner
   -Melodrama y verismo
   -La música programática y la obra de arte conceptual
   -La disolución de la tonalidad y el carácter lingüístico
   -La emancipación de la disonancia
   -Bibliografía
El final de una época
Glosario

30 other products in the same category: