Dades del comerç

 •     Nom del web: www.atempolleida.com
 •     Nom del comerç: Atempo. Música i papers.
 •     Propietària: Francesca Garcia Playan.
 •     DNI: 40886071 Y.
 •     Domicili: Comtes d'Urgell, 8 25007 Lleida (Espanya).
 •     Telèfon: 973.045.173.
 •     Correu: atempo.musicaipapers@gmail.com


Política d'anul·lació de compres i devolució de productes

El comprador té la possibilitat de retornar l'article adquirit, sense cap penalització i sense indicació dels motius, en el termini de catorze dies hàbils des de la recepció de la comanda, sempre que es retorni en el mateix estat en què se li va lliurar.

En el cas d'acollir-se a aquest dret, el client s'haurà de fer càrrec de les despeses directes de devolució de l'article o lliurar-se directament a la botiga física, presentant la factura de compra. Després de rebre l'esmentat article i comprovar el seu estat, A tempo Música i papers reintegrarà l'import de l'article retornat en el termini més breu possible, i sempre sense superar el termini màxim de catorze dies des del desistiment.

Política d'enviament de mercaderies i termini de lliurament

Les comandes es tramitaran de dilluns a divendres dins de les 24 hores següents a la seva recepció. Les comandes que es rebin els divendres a partir de les 13:00 i els caps de setmana seran tramitats a partir del dilluns següent. Els rebuts en dia festiu, en les 24 hores següents a la finalització de la festa.

La forma d'enviament de la comanda es farà segons l'opció que esculli el comprador en el moment de la compra i això condicionarà tant el preu com el termini d'entrega de la comanda. En qualsevol cas, aquest termini de lliurament estarà dins de les 24/72 hores següents a la tramitació de la comanda, sempre que no hi hagi impediments de força major.

Política de privacitat i protecció de dades personals

En compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, A tempo Música i papers informa:

 • El web atempolleida.com recull les dades que els usuaris dipositen en els formularis en el moment en què realitzen les seves compres en aquesta web.
 • La finalitat de la recollida de dades serà atendre als diferents tipus de relacions que puguin sorgir entre venedor i comprador.
 • En l'emplenament dels formularis de contacte tindran caràcter obligatori aquells camps assenyalats amb un asterisc (*), de manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat de tramitació de la comanda.
 • Els titulars de les dades podran exercitar els drets d'accés i rectificació a través de l'apartat "El meu compte", situat al peu de pàgina de cadascuna de les pàgines d'aquesta web.
 • Els titulars de les dades podran exercitar els drets d'accés i cancel·lació a través de l'adreça o correu electrònic esmentats a l'apartat "Dades del comerç", situat al principi d'aquest document. La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'interessat, fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data, signatura i documents acreditatius de la petició que es formula.
 • Les dades personals facilitades no seran cedides ni comunicades sense previ consentiment exprés de l'usuari.